Bir nesnenin, bir bireyin ya da topluluğun kendine özgü olan, onu başkalarından ayıran temel belirti, onun davranışlarını belirleyen ana özelliktir karakter.

Karakter sahibi olmak, kişinin kim olduğunu ve çeşitli durumlarda nasıl davranacağını tanımlayan bir dizi nitelik ve değere sahip olmak anlamına gelir. Bir kişinin ahlaki ve etik değerlerini kapsar ve eylemlerini ve kararlarını etkiler. Güçlü karaktere sahip bir kişinin dürüst, saygılı, sorumlu ve güvenilir olduğu bilinir ve olumsuz durumlarda bile bu niteliklerini korur. Karakter zamanla gelişen ve yetiştirilme tarzı, çevre, deneyimler ve kişisel inançlar gibi çeşitli faktörlerden etkilenen bir şeydir. Satın alınabilecek veya miras alınabilecek bir şey değil, daha ziyade kişinin yaptığı seçimler ve yaptığı eylemlerle şekilleniyor. Hayatta başarı için güçlü bir karaktere sahip olmak şarttır. İşverenler, iyi karaktere sahip çalışanları ararlar; çünkü bu, onların özenle ve dürüst bir şekilde çalışacaklarına güvenilebileceklerini gösterir. Ayrıca güçlü bir karaktere sahip olmak arkadaşlarla, aileyle ve meslektaşlarla güçlü ilişkiler kurmaya da yardımcı olur. Ancak karakter, sabit olan ve çaba ve kararlılıkla geliştirilebilecek bir şey değildir. Kendini yansıtmayı, iç gözlemi ve değişme ve büyüme isteğini gerektirir. Biri onları geliştirebilir.