Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü özel mesaj yayınladı.

Vali İsmail Ustaoğlu yayınladığı mesaj şu şekilde; “Birleşmiş Milletler tarafından çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 20 Kasım 1989 günü Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesi dolayısıyla, 20 Kasım günü, dünyada ve ülkemizde “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, ayrım gözetmeden cinsiyetlerine, dinlerine, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların yaşama hakkı başta olmak üzere, sağlık, eğitim, gelişme, istismar ve sömürüden korunma ve aile hayatına katılma hakları gibi temel insani hakları içermektedir. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda sağlık ve eğitim hizmetlerine kavuşmaları, bebek ölüm oranlarının azaltılması, çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi, aşırı yoksulluğun önlenmesi, çocuk yaşta zorla evliliklerin engellenmesi, ülkemize göç eden ailelerin ve çocukların ihtiyaç duydukları konular dahil olmak üzere pek çok alanda önemli kazanımlar elde edilmiş olup, gerçekleştirilen hukukî düzenlemeler sayesinde geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın temel hakları ve daha iyi şartlarda yetişmeleri yasal güvence altına alınmıştır. Ortadoğu’da yaşanan askeri çatışmalarda; insan hakları ve savaş hukukuna aykırı olarak özellikle kadın ve çocukların hedef gözetmeden acımasız saldırılarda binlerce çocuğun yaralanması ve ölmesinin, dünya kamuoyu nezdinde hak ettiği tepkiyle karşılanmaması, günümüzde önemli bir temel hak ve insanlık onuru sorunu haline gelmiştir. Geçmişte ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğumuz, benzer çatışmaların yaşandığı dost ve kardeş ülkelerden ülkemize zorunlu göç nedeniyle gelen ve zorlu hayat şartlarına maruz kalan çocuklarımızın, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, eğitim, ekonomik ve sosyal haklarının korunması milletimizin sahip olduğu yüce manevi değerlerinin bir ifadesidir. Devletimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin, temel hak olan çocuklarımızın yaşama hakkının korunması ve ülkemizdeki göçmen çocukların karşı karşıya olduğu risklere yönelik farkındalığın arttırılması, koruyucu politikalar geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalarla üzerine düşen sorumluluğunu hiç kuşkusuz yerine getirmeye devam edecektir. Bütün çocukların haklarının korunduğu bir çocukluk geçirmeleri temennisiyle, savaşların sona erdiği, çocukların ölmediği umutlu ve güvenli yarınlara erişmelerini diliyor, sevgiyle kucaklıyor, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum.” (Necdet Pekmezci)