Cumhuriyetin 100. yılına girerken, yerleşim alanları ve kentleşme konularındaki yeni iddialar, 8. Kent Araştırmaları Kongresi'nde önemli bir gündem oluşturdu. Bu kongre, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, Tepav, TOBB ETÜ iş birliğiyle Ankara'da gerçekleştirildi ve "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" teması altında düzenlendi.

"İkinci Yüzyılına Giren Cumhuriyetin Yerleşmeler Konusundaki Yeni İddiaları Neler Olabilir?" sorusu, kongrenin merkezinde yer aldı. Özellikle deprem ve diğer afetlerin öne çıktığı bu özel gündem başlığı, kentleşme süreçlerini ve yerleşim alanlarının geleceğini şekillendirecek önemli bir alanı temsil etti.

Kongre, iki ana güzergah üzerinden ilerleyerek önemli sorulara odaklandı. Bir yandan Cumhuriyetin ilk yüz yılına dair kentleşme süreçlerinin bir değerlendirmesini yaparken, öte yandan da gelecekteki kentlerin nasıl şekilleneceği konusunda sorular sormaya odaklandı. Kongrede, özellikle kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil alanların korunması, afetlere dayanıklı yapılaşma gibi konular ele alındı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken kentleşme konusundaki yeni iddialar arasında, teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün kent planlamasına etkisi, sosyal adaleti sağlayan kentsel politikaların oluşturulması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi konular öne çıkabilir. Ayrıca, pandemi sonrası kentleşme anlayışında ortaya çıkan değişiklikler, uzaktan çalışma trendinin etkisi gibi faktörler de Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kentleşme konusunda yeni iddiaların doğmasına neden olabilir. Kongre, bu önemli konuları ele alarak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kentleşme alanında atılacak adımları tartışma ve şekillendirme amacını taşıdı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Müşaviri, Ankara Kent Konseyi, Eskişehir Kent Konseyi Başkanları’nın katılımlarıyla ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı'nın moderatörlüğünde 8. Kent Araştırmaları Kongresi'nde "Yerelde Katılım Kültürü ve Kent Konseyleri" oturumu gerçekleştirildi. Kongre, yerel yönetimlerde katılımın kültürel boyutlarını ele alarak, kent konseylerinin rolüne odaklandı. Başkan Mürsel Sabancı'nın yönetiminde gerçekleşen oturum, katılımcılara yerelde demokratik süreçlere aktif katılımın önemini vurgulayan değerli bir platform sağladı. (Ebru Erdem)