SPOR
Giriş Tarihi : 11-04-2022 14:25   Güncelleme : 11-04-2022 14:25

DÜŞTÜK

KIRMIZI-BEYAZLI TAKIM, ADANA DEPLASMANINDA RAKİBİNE 3-1 YENİLEREK SEZONUN BİTİMİNE 7 MAÇ KALA 2. LİGE DÜŞMEYİ GARANTİLEYEREK BU ZEMİNİ HAZIRLAYAN ÇEVRELERİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADI!

DÜŞTÜK

Ba­lı­ke­sirs­por düştü… Neden düş­tük… Niye düş­tük bun­la­rı yaz­ma­ya­ca­ğız. Ama bun­dan sonra neler ya­pa­ca­ğız onu ko­nuş­ma­lı­yız.  Mayıs ayın­da ya­pı­la­cak olan kong­re­nin ar­dın­dan ba­ka­lım Ba­lı­ke­sirs­por’un ya­nın­da kim­ler ola­cak.

Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu sü­reç­ten sonra nasıl bir tutum ser­gi­le­yecek. Si­ya­si­ler, iş adam­la­rı yani kı­sa­ca­sı bu sü­reç­ten sonra Ba­lı­ke­sir Ba­lı­ke­sirs­por’un ya­nın­da ola­cak mı?

Biz Ba­lı­ke­sir Posta Ga­ze­te­si olarak önce göz­lem­le­yip son­ra­sın­da Mayıs ayın­da ya­pı­la­cak olan kong­re­nin ar­dın­dan kim­ler sa­ha­da ola­cak, kim­ler sa­ha­da ol­ma­ya­cak ona göre yaz­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.

Ba­lı­ke­sirs­por’u Tuna Ak­türk Baş­kan­lı­ğın­da 1. Lige çıktı, Edip Uğur dö­ne­min­de de takım dibe doğru git­me­ye baş­la­dı. Yani Tuna Baş­kan baş­lan­gıç­tı bi­ti­şi ise Edip Uğur oldu.

Her ke­si­min uğrak yeri olan Ba­lı­ke­sirs­por'un artık ka­pı­sı­nı ba­ka­lım kim­ler ça­la­cak. Yine yerel se­çim­ler yine genel se­çim­ler ol­du­ğun­da aday­la­rın ilk du­ra­ğı olan Ba­lı­ke­sirs­por ba­ka­lım bu sefer si­ya­si­le­ri ka­pı­dan içeri so­ka­cak mı?

Vekillerin, Belediye Baş-kanlarının takımın yanına giderek boy boy fo­toğ­raf pay­laş­tı­ğı, ve sonrasında kan­dı­rı­lan Ba­lı­ke­sirs­por artık bir alt lig olan 2. Lig'te top koş­tu­ra­cak. Tabi kime kız­sak, kime söy­len­sek boş...