Haber Detayı
02 Ağustos 2015 - Pazar 22:23 Bu haber 273 kez okundu
 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası
TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADIK 66-51
DÜNYA Haberi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası

TURNUVAYA GAL0B0YETLE BA^LADIK 66-51
SALON: Alparslan Türke_ Spor Salonu


HAKEMLER: Nurettin Dilmez (TUR), Nadir Gürel (TUR), Muhammet 0skender (0RAN) TÜRK0YE: 0smail Boyraz, Özgür, 0brahim, Kaan, 0smail Ar, Deniz, Cem, Fikri, Murat Arslanolu, Ferit, Serdar, Bestami, Samet, Yasin, Aytaç, Murat Yaz1c1

Coach: Harman Yaz1c1olu

0SPANYA: Dani Stix, Jordi Luiz, Fran Sanchez, Alejandro, Amadu, Jose Robleo, Txema Avendano, Asier Garcia, David Nauriz, Jose, Jesus Romero, Juanjo Alonso

Coach: Jose Artaco

1.PER0YOT: 17-10

DEVRE: 34-19

3.PER0YOT: 54-35

Uluslararas1 Bal1kesir Tekerlekli Sandalye Basketbol Kupas1'n1n aç1l1_ maç1nda Türkiye, 0spanya'y1 66-51 malup ederek turnuvaya galibiyetle ba_lad1.

0lk periyotta Ferit'in pota alt1ndan bulduu say1larl1 ba_layan Milli Tak1m1m1z, 7-0 öne geçti. Asier Garcia ile say1lar bulan 0spanya, periyodun tamamlanmas1na 03.30 kala skoru 11-8'e getirdi. 0lk periyodu Milli Tak1m1m1z, 17-10 önde tamamlad1. 0kinci periyoda da etkili ba_layan Milli Tak1m1m1z, fark1 açmaya ba_lad1 ve devreye 34-19 girildi.

Üçüncü periyoda Ferit ve 0smail Ar'1n say1lar1yla ba_layan Milli Tak1m1m1z, 25.dakikada fark1 çift hanelere ç1kard1 ve skoru 41-25'e getirdi. Son periyoda 54-35 ile girildi. 0spanya, son periyotta David ile say1lar bulurken, Milli Tak1m1m1z fark1n kapanmas1na izin vermedi ve salondan 66-51 galip ayr1ld1.

Milli Tak1m1m1z’da en skorer isim 18 say1yla oynayan 0smail Ar olurken, 0spanya’da ise Asier Garcia 17 say1yla oynad1.

0RAN’I DA YEND0K 64-63
SALON: Alparslan Türke_ Spor Salonu

HAKEMLER: Nurettin Dilmez (TUR), Nadir Gürel (TUR), Muhammet 0skender (0RAN)
TÜRK0YE: 0smail Boyraz, Özgür, 0brahim, Kaan, 0smail Ar, Deniz, Cem, Fikri, Murat Arslanolu, Ferit, Serdar, Bestami, Samet, Yasin, Aytaç, Murat Yaz1c1
Coach: Harman Yaz1c1olu
0RAN: Balaghi Saman, Yousefi Ahmad, Esmael H.Pour, Abolfazl Mousavi, Ebrahim Tagilou, Morteza Abedi, Mohsen Bigdeli, Morteza Ghariblou, Mehdi Ghorbani, Morteza Ebrahim, Vahid G.Azad
Coach: Kemal Eshgh
1.PER0YOT: 10-13
DEVRE: 23-23
3.PER0YOT: 42-47

Uluslararas1 Bal1kesir Tekerlekli Sandalye Basketbol Kupas1'n1n 2.gününde, Türkiye büyük çeki_meye sahne olan maçta 0ran’1 64-63 malup etmeyi ba_ard1.

Kar_1la_maya her iki ekipte pota alt1ndan bulduu say1larla ba_lad1. 0ran’1n Morteza Ghraiblou’nun say1lar1yla ilk periyodu 13-10 önde tamamlad1. 0kinci periyoda sert savunmayla ba_layan Milli Tak1m1m1z, fark1 kapatarak periyodun ortas1nda 16-15 öne geçti. Devreye 23-23’lük skorla girildi.

Üçüncü çeyrein ba_1nda Türkiye hücumlardan bo_ dönünce 0ran, 23.dakikada 33-29 öne geçti. Milli Tak1m1m1z, periyodun sonlar1nda doru Özgür’ün say1lar1yla yeniden e_itlii salad1. Son çeyree 0ran’1n 47-42’lik üstünlüüyle girildi. Milli Tak1m1m1z, son çeyree Özgür’ün üçlükleriyle ba_lad1 ve fark1 kapatt1. Son 1 dakika kala öne geçen Türkiye, salondan 64-63 galip ayr1larak 2’de 2 yapt1.

Milli Tak1m1m1z’da en skorer isim 18 say1yla oynayan Özgür Gürbulak olurken, 0ran’da Morteza Ebrahim 17 say1yla mücadele etti. 

1.ULUSLARARASI BALIKES0R CUP TEKERLEKL0 SANDALYE BASKETBOL TURNUVASI BA^LADI

Türkiye'nin yan1 s1ra 0spanya ve 0ran Milli Tak1mlar1'n1n da kat1ld11 Uluslararas1 Bal1kesir Tekerlekli Sandalye Basketbol Kupas1 ba_lad1.

Bu y1l 1.si düzenlenen Uluslararas1 Bal1kesir Tekerlekli Sandalye Basketbol Kupas1 aç1l1_ seramonisinin ard1ndan yap1lan Türkiye-0spanya maç1yla ba_lad1. Alparslan Türke_ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvan1n aç1l1_ seramonisinde AK Parti’nin engelli milletvekili Bennur Karaburun, Karesi Kaymakam1 Ahmet Erdodu, Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi Ba_kan Vekili Mehmet Birol ^ahin, Bal1kesir Büyük_ehir Belediyespor Kulübü Ba_kan1 Yusuf Hocaolu, Gençlik Hizmetleri ve Spor 0l Müdürü 0lhan Arslan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ba_kan Vekili 0lhami K1l1nçkaya ve tak1mlar1n sporcular1 haz1r bulundu.

“EME0 GEÇENLERE TE^EKKÜRLER”

Az say1da seyircinin izledii turnuvan1n aç1l1_ konu_mas1n1 yapan Bal1kesir Büyük_ehir Belediyespor Kulübü Ba_kan1 Yusuf Hocaolu; “Turnuvaya Bal1kesir’in ve Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi’nin ev sahiplii yapt11 için çok mutluyuz. Turnuvaya kat1lan Milli Tak1m1m1z’a, 0spanya ve 0ran Milli Tak1mlar1’na ho_ geldiniz diyorum. Bu turnuvaya destekte bulunan ba_ta Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur olmak üzere herkese te_ekkür ediyorum” dedi.


“GÜZEL B0R TURNUVA OLACAK” Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ba_kan Vekili 0lhami K1l1nçkaya da, güzel bir turnuva olaca1n1 söyleyerek sözlerini _öyle sürdürdü: “Milli Tak1m1m1z haz1rl1k kamp1n1 Bal1kesir’de gerçekle_tiriyor. Bu turnuva da bizler için güzel olacak. Turnuvaya ev sahiplii yapan Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum.”
“BÜYÜK ORGAN0ZASYONLAR SÜRECEK” Bal1kesir Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur’un uluslar aras1 organizasyonlara büyük önem verdiini belirten Ba_kan Vekili Mehmet Birol ^ahin, böyle büyük organizasyonlar1n süreceini ifade etti: “Bal1kesir bugün 2 önemli uluslar aras1 organizasyona ev sahiplii yap1yor. Birincisi Uluslar aras1 Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvas1, ikincisi de Uluslar aras1 Mermer Heykel Sempozyumu. Büyük_ehir Belediye Ba_kan1m1z, uluslar aras1 organizasyonlara büyük önem veriyor. Turnuvan1n önümüzdeki y1llarda daha geni_ kat1l1ml1 olarak düzenleneceini umut ediyorum. Büyük_ehir Belediyesi olarak sizlere desteimiz sürecek.”

“ENGELL0 VEK0LDEN DESTEK”
Kendisinin de 23 ya_1na kadar su topu oyuncusu olduunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 1996 y1l1nda geçirdii bir trafik kazas1yla engelli olduunu belirtti: “1973 doumluyum. 7 ya_1mdan 23 ya_1na kadar su topu ve yüzme sporuyla ilgilendim. Birçok rekor k1rd1m. 3 y1l üst üste su topunda gol kraliçesi oldum. Ancak 1996 y1l1nda geçirdiim trafik kazas1 sonucunda boynum k1r1ld1 ve omurilik felci geçirdim. Bugün burada engelli sporcular1m1zla birlikte olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Turnuvada emei geçenleri tebrik ediyorum.”


Turnuva bugün saat 12.00’de oynanacak 0spanya-0ran ve saat 17.00’de oynanacak olan Türkiye-0ran kar_1la_malar1n1n ard1ndan kapan1_ seremonisi ile sona erecek.    

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı