Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından hükümetin üzerinde çalıştığı “Tasarruf ve Verimlik Paketi” tasarısına tepki gösterdi.

Ayvalık’ta Vergi Dairesi binası önünde toplanan BES üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla tasarıya sert tepki gösterdi.

Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Bişirici’nin okuduğu basın açıklamasına; BES Ayvalık Şube Örgütlenme Sekreteri  Sinan Karademir ve Kadın Sekreteri Sevgül Özdemir de katıldı.

“Kamunun Tasfiyesine Hayır! Kazanılmış Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz!” başlığıyla yağılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, ekonomik krizin bedelini emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir” denildi.

Açıklamada, “Sözde kamuda tasarruf paketinde; iktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları, yandaşlarına ucuz sermaye olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor. Hasta garantili hastanelere, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler, bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor.Üretim ekonomisinden uzak, kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar” ifadeleri kullanıldı.

İktidarın açıkladığı tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmek istenildiği öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesinin planlandığının vurgulandığı açıklamada, “Uzaktan, esnek çalışma biçimleri geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış hakları tasarruf adı altında gasp edilmek istenmektedir. Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması amaçlanmaktadır.3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünün artırılması, performans, kota, angarya vb uygulamaların yaygınlaştırılması söz konusudur. Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım ve benzeri yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması planlanmaktadır. Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının daha da azaltılarak okul, hastane ve benzeri kamu binalarının yapılmasının ve mevcut olanların iyileştirmesinin durdurulması, var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması hedeflenmektedir. Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. İktidarı uyarıyoruz: Kamu hizmetinden tasarruf edilmez! Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez! Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez! Tasarrufu; ‘kamu özel işbirliği projeleri’ adı altında yaptırdığınız işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden yapın. Biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil” denildi.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Açıklamada, “Tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine çağrımızdır: Kamunun tasfiyesine dur demek için; Esnek, kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için; Krizin bedelini, uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için; Kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım. Bu doğrultuda taleplerimiz şunlardır:Yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret, Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılmasını istiyoruz. 3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi, Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini talep ediyoruz. Yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının yüzde 10’a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesini istiyoruz. Mülakatın kaldırılmasını, kamuda liyakatin tesis edilmesini, Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasasının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haber: Sena IŞIK