BASİAD Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 2019 yılından bu yana yakından takip ettiği Ayvalık deniz zenginliği; dönem dönem yaşanan yasadışı endüstriyel avcılık ile bitirme noktasına getirildi. BASİAD Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırması; torunlarımızın emaneti; dünyada çok nadir destinasyonda bulunan zenginliklerin hızla kaybolma noktasına geldiğini ortaya koydu.

29 Mayıs 2024 – Balıkesir / BASİAD Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırması; Balıkesir, Türkiye ve tüm dünya açısından büyük değere sahip; eşi değeri bulunmayan yüzyılların birikimi deniz ekosistemi zenginliklerin tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı “4/1 numaralı ticari amaçlı “Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile özellikle Ayvalık ve Kapıdağ bölgesinde deniz patlıcanı avcılığını yasakladı. DENİZLERİN FİLTRESİ olarak tanımlanan ve Ayvalık Deniz Ekosistemi için büyük önem arz eden “Deniz Patlıcanı” avcılığına izin verildiğinde büyük boyutlu avcılık ile tehdit altına düşmekte;

yasaklandığı dönemlerde ise “algarna” “kangava” ve “şebeke” olarak tabir edilen bir çeşit trol düzeneği ile avlanan teknelerin deniz dibini adete pulluk gibi sürerek canlılara yaşam şansı tanımıyor. Özellikle deniz patlıcanı avcılığı için kullanılan bu yöntemler; hem denizlerin filtresi deniz patlıcanını bitirme noktasına getirdi hem de deniz dibini sürerek zeminde ne varsa önüne katarak bir yok edişe dönüştü.

Deniz Patlıcanı Deniz Ekosistemi için neden önemli?

Deniz patlıcanları zengin besin içeriği nedeniyle ticari değere sahip olup yaklaşık bin yıldır Asya-Pasifik pazarlarında ticareti yapılmaktadır. 1980’li ve 1990’lı yıllarda birçok ülke deniz patlıcanlarını ihraç etmeye başlamış ve toplam avcılıkta büyük bir artış olmuştur. Asya ülkelerindeki talebin artması, Pasifik Okyanusu ve ülkemizdeki deniz hıyarı stoklarının aşırı sömürülmesine neden olmuştur.

Birçok deniz patlıvanı türü, büyük miktarlarda tortu tüketerek organik döküntüleri hayvan dokusuna ve algler ile deniz çayırları tarafından alınabilen ve onların üretimlerini artıran azotlu atıklara dönüştürürler.

Bazı ekosistemlerden deniz patlıcanarının çıkarılması, tüm besin zinciri için primer üretimi azaltabilmekte ve sedimandaki aerobik tabakayı azaltarak buradaki faunayı etkileyebilmektedir

Deniz patlıcanları, beslenme, dışkılama, hareket ve solunum nedeniyle deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Faaliyetleri çökelti özelliklerini iyileştirir, su kimyasını geliştirir ve birçok bentik organizmanın üretkenliğini etkiler. Dahası, deniz patlıcanlarının, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden etkilenen tortuyu iyileştirme yeteneği bulunmaktadır. Bu nedenle deniz patlıcanlarının kültür türleriyle birleştirilmesine güçlü bir ilgi duyulmasına yol açmıştır.

2015-2020 yılları arasında Türkiye açıklarında toplam 541 deniz patlıcanı avcılığı ihlali kaydedilmiş olup, Tespit edilen ihlallerden toplam 134.769 dolar para cezası kesilerek 80 ton deniz hıyarına el konulduğu ve denize iade edildiği bildirilmiştir. Algarna ile deniz patlıcanı avcılığının tamamen yasak olmasına rağmen Balıkesir, İzmir, Aydın ve Çanakkale İlleri civarında, kaçak avcılık çoğunlukla algarnalar ile yapılmakta ve 2019 yılında 31 adet algarna kaçak avcılıkta ele geçirlimiştir.

BASİAD 2019 Yılında konuyu kamuoyunun dikkatine taşımış ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 4/1 nolu Tebliğ ile Ayvalık ve Kapıdağ’da deniz patlıcanı avcılığı yasaklanmıştır.

DENİZLERİN FİLTRESİ DENİZ PATLICANI kaçak avcılık ile tehdit altında iken; bugünlerde yapılmakta olan tebliğ hazırlığı ile bölgemizde yasal avcılık boyutunun açılması riski ile karşı karşıyadır.

Ayvalık deniz ekosistemi dünya mirasının çok nadide türlerini barındırıyor. Bunların içinde yer alan

“Kırmızı Mercan” Ayvalık ve Portofino sualtı gibi çok az birkaç noktada yer almaktadır. Tüm ekosistemin filtresi rolü ile adeta yaşam kaynağı özelliğine sahip deniz patlıcanı avcılığına izin verilmemesi gerektiği araştırmada ortaya konmuştur.

Haber: Sena IŞIK