Katılım Bankacılığı - Ül­ke­mi­ze va­tan­daş­la­rı­mı­za fay­da­lı ol­ma­mız ge­rek­mez mi.
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

Katılım Bankacılığı

Okunma: 2451 Tarih: 24.10.2019
Ül­ke­mi­ze va­tan­daş­la­rı­mı­za fay­da­lı ol­ma­mız ge­rek­mez mi.

Yeter artık her işi her pro­je­yi dü­şü­nül­me­si­ni uy­gu­lan­ma­sı­nı hep Tay­yip Baş­kan­dan mı bek­le­ye­ce­ğiz Tay­yip Baş­kan gece gün­düz ça­lı­şa­cak bizde hep ha­zı­ra mı ko­na­ca­ğız biraz olsun bizde ül­ke­miz için yeni pro­je­ler üret­mek için ça­lı­şıp ül­ke­mi­ze va­tan­daş­la­rı­mı­za fay­da­lı ol­ma­mız ge­rek­mez mi.
***
İşte gö­rü­yor­su­nuz ma­ale­sef bu ko­nu­da mil­let­ve­kil­le­ri ve o şeh­rin bü­rok­rat­la­rı neden ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için önem­li pro­je­ler üret­mez­ler niye halk­la iç içe olup da dev­le­te mil­le­te hiz­met için bilgi alış­ve­riş­le­ri yap­maz­lar.
***
İşte ör­ne­ğin Tay­yip Baş­ka­nın açık­la­dı­ğı ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı pro­je­si eğer yıl­lar önce mil­let­ve­kil­le­ri di­ya­net ve kamu banka genel mü­dür­lü­ğü akıl edip yıl­lar ön­ce­sin­den bu yana bu ha­yır­lı ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­miş ol­sa­lar­dı şimdi yıl­lar­ca ili­ği­mi­zi ke­mi­ği­mi­zi ke­mi­ren bu ti­ca­ri ban­ka­la­rın yani fa­iz­ci­le­rin bı­ra­kın bü­yü­me­si­ni belki de zaman içe­ri­sin­de her bi­ri­nin ka­pı­la­rı­na kilit bile vu­ru­la­bi­lir­di peki bu ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı nedir ne de­ğil­dir biraz açık­la­ya­cak olur­sak bu ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı diğer fi­nans ban­ka­la­rı sis­te­miy­le ça­lı­şan ban­ka­lar ol­ma­ya­cak ör­ne­ğin ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı sis­te­min­de alın teri emek fa­iz­siz para ve or­tak­lık ola­cak ör­ne­ğin daire mi ala­cak­sın ka­tı­lım ban­ka­cı­lık gi­ri­şim­ci mü­te­ah­hit­ler­le or­tak­la­şa bi­na­lar evler yapıp be­lir­len­di­ği fi­yat­lar­la sa­tı­şa sun­du­ğu da­ire­ler­den ala­bi­lir­sin yine oto­mo­bil mi ala­cak­sın ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı gi­ri­şim­ci ga­le­ri­ci­ler­le or­tak­la­şa ku­ru­lan ga­le­ri­ler­den oto­mo­bi­li­ni ala­bi­lir­sin ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğın he­de­fi zaman içe­ri­sin­de ül­ke­mi­zi ti­ca­ri ban­ka­la­rın faiz kıs­ka­cın­dan kur­tar­mak için yola çık­mış ban­ka­lar ola­cak­tır.
***
Ör­ne­ğin fab­ri­ka kur­mak is­te­yen ko­bi­ler­le sıfır fa­iz­le te­me­lin­den veya ça­lı­şan bir fab­ri­ka­ya yüzde 50-50 ortak olu­na­ca­ğı gibi belli bir ser­ma­ye ile o fab­ri­ka­ya his­se­dar­da ola­bi­lir.
Yine mar­ket açmak is­te­yen tüm mü­te­şeb­bis ti­ca­ret er­bap­la­rıy­la Tür­ki­ye’nin her kö­şe­sin­de sıfır fa­iz­le ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğı ile mar­ket­ler aça­rak iş­let­me­ci­li­ğin­de de rol ala­rak yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da mar­ket­le­rin sa­yı­sı­nı gi­de­rek ço­ğalt­mak ve en önem­li­si de sa­vun­ma sa­na­yin­de her türlü gi­ri­şim­ci­ye proje ge­ti­ren ko­bi­le­re es­naf­la­ra fa­iz­siz şe­kil­de or­tak­lık yap­mak yine küçük es­naf­lar­dan üç ki­şi­den az ol­ma­mak kay­dıy­la oto­mo­tiv yedek par­ça­la­rın­da gi­ri­şim­ci es­naf­lar­la el ele fa­iz­siz or­tak­lık ya­pa­rak za­man­la ithal et­ti­ği­miz yedek par­ça­la­rın önünü kes­mek yine bil­has­sa sağ­lık tu­riz­mi­ne dönük özel has­ta­ne­le­rin ya­pıl­ma­sın­da ve iş­let­me­ci­li­ğin­de fa­iz­siz ka­tı­lım ban­ka­cı­lı­ğıy­la iş bir­li­ği yap­mak he­la­lin­den ka­zan­ma düs­tu­ruy­la kar ve zarar ban­ka­cı­lı­ğı­nı alın teri emek­le bir­leş­ti­re­rek el ele güç ka­za­nıp ti­ca­ri ban­ka­la­rın birer birer pa­puç­la­rı­nı dama ata­rak ül­ke­mi­zi böy­le­ce faiz be­la­sın­dan kur­tar­mak ola­cak­tır.
***
Aksi halde diğer fi­nans ban­ka­la­rı gibi alı­nan ev araba ma­ki­ne ak­sa­mı gibi em­ti­ğa­la­rın önce banka ola­rak alı­nıp sonra üze­ri­ne kar ko­ya­rak mu­di­ye müş­te­ri­ye sat­mak asla ol­ma­ma­lı­dır.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 1 Yorum Yapılmıştır.
  Habip / 29.10.2019
Güngör Bey, para batsada önemli deyil, deyil mi? AK parti yapar, diyerleri bakar.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-15-