Bu proje ayak­ta al­kış­la­nır - MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

Bu proje ayak­ta al­kış­la­nır

Okunma: 20981 Tarih: 16.5.2019
MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR

Ba­lı­ke­sir­li mucit Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si ile araç ile seyir ha­lin­dey­ken kaza ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da be­lir­le­nen 3 nu­ma­ra­ya konum bil­gi­si­ni mesaj yo­luy­la ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı.
Daha önce bir­çok icat­ta bu­lu­nan 62 ya­şın­da­ki Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, yeni ge­liş­tir­di­ği ve ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si­ni ta­nıt­tı. Çetin, proje ile kaza anın­da araç sa­hi­bi­nin daha önce be­lir­le­di­ği 3 nu­ma­ra­ya konum git­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin ay­rı­ca mü­te­şeb­bis­ler­den de des­tek bek­le­di­ği­ni ifade etti.


Üni­ver­si­te­yi Kay­se­ri’de oku­duk­tan sonra Ba­lı­ke­sir’e dön­dü­ğü­nü ve Ba­lı­ke­sir’de elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­mek için TV ve radyo ta­mi­ri dük­ka­nı aç­tı­ğı­nı ak­ta­ran Çetin, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı bir usta sa­ye­sin­de ça­lış­ma fonk­si­yon­la­rı­nı öğ­ren­di­ği­ni be­lirt­ti.


HAYAL GÜ­CÜ­MÜ KUL­LAN­DIM
1990’lı yıl­lar­da elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Çetin, geç­miş dö­nem­ler­de yap­tı­ğı bazı ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi­ler verdi. Çetin; “Sesli adres gön­de­ren sis­tem üze­rin­de pro­je­ler üret­tim. Bu o dö­nem­ler­de Tür­ki­ye için ola­ğa­nüs­tü bir dö­nem­di. Ben bu sis­te­mi kendi hayal gü­cü­mü kul­la­na­rak dev­re­ye sok­tum. Ara­ba­lar için elekt­ro­nik fla­şör sis­te­mi ge­liş­tir­dim” dedi.


TSE’DE GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DIM
İler­le­yen dö­nem­ler­de Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde gö­re­ve baş­la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Cen­giz Çetin, o dö­nem­de de ben­zer ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­di ve şöyle ko­nuş­tu: “Akıl­lı kapı zil sis­tem­le­ri­ni ge­liş­tir­dim. Dış ka­pı­yı çal­dı­ğın­da farkı, iç ka­pı­yı çal­dı­ğın­da fark­lı zil ça­lı­yor­du. Bu sa­ye­de ev sa­kin­le­ri hangi ka­pı­nın çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­du. Flo­ra­san am­pul­ler üze­rin­de bazı ça­lış­ma­lar yap­tım.”


MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR
Yeni ge­liş­tir­di­ği ve Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı ver­di­ği pro­je­si hak­kın­da da bilgi veren Çetin; “Ka­za­lar il­gi­mi çek­me­ye baş­la­dı. Oto­ban­da kaza ya­pı­yor­sun kimse dur­mu­yor. Ha­ya­tı­nı kay­be­den bi­ri­si­ni 2 gün sonra bu­lu­yor­lar. Bunu nasıl ön­le­ye­bi­li­rim diye dü­şün­düm ve bir sis­tem ge­liş­tir­dim. Kaza ya­pıl­ma­sı ha­lin­de daha önce ha­fı­za­ya ve­ri­len 3 te­le­fon nu­ma­ra­sı­na konum atı­yor. Bu me­sa­jın gel­me­si demek mut­lak su­ret­le kaza ol­du­ğu an­la­mın­da­dır. Mesaj gel­dik­ten sonra ya o ki­şi­yi arar­sın yada 112 yada 155’e bilgi ve­rir­sin. Do­la­yı­sıy­la Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı al­tın­da bir cihaz ge­liş­tir­dim” dedi.


MÜ­TE­ŞEBBİSLER­DEN DES­TEK BEKLİYORUM
Mü­te­şeb­bis­ler­den des­tek bek­le­di­ği­ni ifade eden Çetin; “Sa­de­ce Ba­lı­ke­sir’deki araç sa­yı­sı­nın 450 bin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ben bu ci­ha­zın 3 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’de zo­run­lu hale ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bir mü­te­şeb­bi­se ih­ti­ya­cım var. Gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 1 Yorum Yapılmıştır.
  Mevlüt / 20.5.2019
Aynı sistem zaten yıllardır araçlarda kullanılıyor. Örn; Ford Sync özelliğinde telefonla eleştirilen araç kaza anında konum bilgisini 112 ye atıyor ve kaza olduğunu söylüyor. Şimdi amcam çıkmış diyor ki ben buluş yaptım destek bekliyorum. 15 sene önce yapsaydı eyvallah.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-32-