Bu proje ayak­ta al­kış­la­nır - MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

Bu proje ayak­ta al­kış­la­nır

Okunma: 23527 Tarih: 16.5.2019
MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR

Ba­lı­ke­sir­li mucit Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si ile araç ile seyir ha­lin­dey­ken kaza ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da be­lir­le­nen 3 nu­ma­ra­ya konum bil­gi­si­ni mesaj yo­luy­la ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı.
Daha önce bir­çok icat­ta bu­lu­nan 62 ya­şın­da­ki Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, yeni ge­liş­tir­di­ği ve ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si­ni ta­nıt­tı. Çetin, proje ile kaza anın­da araç sa­hi­bi­nin daha önce be­lir­le­di­ği 3 nu­ma­ra­ya konum git­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin ay­rı­ca mü­te­şeb­bis­ler­den de des­tek bek­le­di­ği­ni ifade etti.


Üni­ver­si­te­yi Kay­se­ri’de oku­duk­tan sonra Ba­lı­ke­sir’e dön­dü­ğü­nü ve Ba­lı­ke­sir’de elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­mek için TV ve radyo ta­mi­ri dük­ka­nı aç­tı­ğı­nı ak­ta­ran Çetin, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı bir usta sa­ye­sin­de ça­lış­ma fonk­si­yon­la­rı­nı öğ­ren­di­ği­ni be­lirt­ti.


HAYAL GÜ­CÜ­MÜ KUL­LAN­DIM
1990’lı yıl­lar­da elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Çetin, geç­miş dö­nem­ler­de yap­tı­ğı bazı ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi­ler verdi. Çetin; “Sesli adres gön­de­ren sis­tem üze­rin­de pro­je­ler üret­tim. Bu o dö­nem­ler­de Tür­ki­ye için ola­ğa­nüs­tü bir dö­nem­di. Ben bu sis­te­mi kendi hayal gü­cü­mü kul­la­na­rak dev­re­ye sok­tum. Ara­ba­lar için elekt­ro­nik fla­şör sis­te­mi ge­liş­tir­dim” dedi.


TSE’DE GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DIM
İler­le­yen dö­nem­ler­de Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde gö­re­ve baş­la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Cen­giz Çetin, o dö­nem­de de ben­zer ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­di ve şöyle ko­nuş­tu: “Akıl­lı kapı zil sis­tem­le­ri­ni ge­liş­tir­dim. Dış ka­pı­yı çal­dı­ğın­da farkı, iç ka­pı­yı çal­dı­ğın­da fark­lı zil ça­lı­yor­du. Bu sa­ye­de ev sa­kin­le­ri hangi ka­pı­nın çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­du. Flo­ra­san am­pul­ler üze­rin­de bazı ça­lış­ma­lar yap­tım.”


MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR
Yeni ge­liş­tir­di­ği ve Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı ver­di­ği pro­je­si hak­kın­da da bilgi veren Çetin; “Ka­za­lar il­gi­mi çek­me­ye baş­la­dı. Oto­ban­da kaza ya­pı­yor­sun kimse dur­mu­yor. Ha­ya­tı­nı kay­be­den bi­ri­si­ni 2 gün sonra bu­lu­yor­lar. Bunu nasıl ön­le­ye­bi­li­rim diye dü­şün­düm ve bir sis­tem ge­liş­tir­dim. Kaza ya­pıl­ma­sı ha­lin­de daha önce ha­fı­za­ya ve­ri­len 3 te­le­fon nu­ma­ra­sı­na konum atı­yor. Bu me­sa­jın gel­me­si demek mut­lak su­ret­le kaza ol­du­ğu an­la­mın­da­dır. Mesaj gel­dik­ten sonra ya o ki­şi­yi arar­sın yada 112 yada 155’e bilgi ve­rir­sin. Do­la­yı­sıy­la Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı al­tın­da bir cihaz ge­liş­tir­dim” dedi.


MÜ­TE­ŞEBBİSLER­DEN DES­TEK BEKLİYORUM
Mü­te­şeb­bis­ler­den des­tek bek­le­di­ği­ni ifade eden Çetin; “Sa­de­ce Ba­lı­ke­sir’deki araç sa­yı­sı­nın 450 bin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ben bu ci­ha­zın 3 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’de zo­run­lu hale ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bir mü­te­şeb­bi­se ih­ti­ya­cım var. Gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 6 Yorum Yapılmıştır.
  Ülkü SEYHAN / 28.5.2019
Bir Mekatronik mühendisi olarak, tebrik ediyor,başarılarınızın devamını diliyorum.Bu proje hayat kurtarır.
  Çetin ÖZARSLAN / 28.5.2019
Yetenek, kimsenin vuramadığı hedefleri; deha ise kimsenin göremediği hedefleri vurur. Arthur Schopenhauer
  CENGİZ ÇETİN / 28.5.2019
ÇAPRIŞMA HABERCİSİ İle 2018 MODEL ÇOK PAHALI BAZI ARAÇLARDAKİ BİR KAÇ BENZER ÖZELLİKLER.. 1* Çarpışma Habercisi PORTATİF`tir.. Seri Üretimdeki modellerde SABİTTİR.. 2* Çarpışma Habercisi Başka Bir Araca TAŞINABİLİR.. Seri Üretimdeki modellerde TAŞINAMAZ.. 3* Çarpışma Habercisi Her Türlü Araca( Minibüs,Otobüs,Traktör,Motosiklet vb gibi ) MONTE EDİLEBİLİR.. Seri Üretimdeki modellerde MONTE EDİLEMEZ.. 4* Çarpışma Habercisi Piyasada ki ESKİ MODEL TÜM ARAÇLARA TAKILABİLİR Seri Üretimdeki modellerde ise SADECE O ARAÇ İÇİNDİR.. 5* Çarpışma Habercisi TANIMLANAN TELEFON NR`LARINI ARAR.. Seri Üretimdeki modellerde ARAMA YAPMAZ.. 6* Çarpışma Habercisi TANIMLANAN TELEFON NR`LARINA KONUM ATAR.. Seri Üretimdeki modellerde YETKİLİ SERVİSE KONUM ATAR.. 7* Çarpışma Habercisi`nin UZAKTAN KUMANDASI VARDIR..Acil YARDIM İSTENEBİLİR.. Seri Üretimdeki modellerde UZAKTAN KUMANDA YOKTUR.. 8* Çarpışma Habercisi`nde Yardım İçin SESLİ SİREN SİSTEMİ VARDIR.. Seri Üretimdeki modellerde SESLİ SİREN SİSTEMİ YOKTUR.. 9* Çarpışma Habercisi 3.ŞAHISLAR TARAFINDAN İZLENMEZ.. Seri Üretimdeki modellerde 3.ŞAHISLAR TARAFINDAN İZLENİR.. 10* Çarpışma Habercisi`nde ARAÇ İÇİ KONUŞMALAR DİNLENMEZ.. Seri Üretimdeki modellerde ARAÇ İÇİ KONUŞMALAR GEREKTİĞİNDE DİNLENEBİLİR.. 11* Çarpışma Habercisi`nde ARACA DIŞTAN MÜDAHALE( Yakıt Kesme Gibi ) YOKTUR.. Seri Üretimdeki modellerde ARACA DIŞTAN MÜDAHALE VARDIR ..
  Vatan ÖZSOY / 28.5.2019
Ürün bir tasarım harikası.. tebrikler..Vatana Millete hayırlı olsun.. Mevlüt Kardeş..O senin bahsettiğin yeni nesil araçlardaki sistemle uzaktan yakından alakası yoktur.. O Seri ve benzeri araçlarda cep telefonuna tanımlıdır sistem..Blutooth la çalışır..Sabittir..Uzaktan dinlenebilir ve son altı aylık hareket dökümü izlenebilir..Arzu ettiğin telefon nrsına da konum yada arama yapmaz.Direkt çağrı merkezlerine yönlendirir..Demem o ki her dört ayaklı görünen şey masa yada sandalye değildir.. Sahi o marka model kaç kişi de var.. Ve belli yaş üstü insanlar Android telefon kullanabiliyor mu..? Örneğin Sadece Balıkesir de kaç araç var..O bahsolunan model de..? Pekâla eski model araçlara adaptasyon nasıl olacak..? Sistem var deniliyorda..?
  Adınız Soyadınız / 23.5.2019
Herkesin ford sycn veyahut mercedes , bmw gibi yuksek bir model arabasi olmayabilir. Varsa da sınır araç modellerde olabilen ve sizi konum ile takip edebilen bir ureticinin oldugunu hatirlatmak isterim. Bu sistem son derece basit gibi gorunuyor. Butun arac sahiplerine de hitap etmesiyle bana kalirsa taktiri hak ediyor. Ve bunu gerceklestiren biri henuz olmadigi icin ben bunun adina da bulus derim . Yapan kisinin emegine saglik... sevgiler,saygilar..
  Mevlüt / 20.5.2019
Aynı sistem zaten yıllardır araçlarda kullanılıyor. Örn; Ford Sync özelliğinde telefonla eleştirilen araç kaza anında konum bilgisini 112 ye atıyor ve kaza olduğunu söylüyor. Şimdi amcam çıkmış diyor ki ben buluş yaptım destek bekliyorum. 15 sene önce yapsaydı eyvallah.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-11-