431 milyon TL kredi kullandırdık - Ayvaz, kredi kullanmak isteyen esnafı uyardı.
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

431 milyon TL kredi kullandırdık

Okunma: 3113 Tarih: 1.2.2019 1
Ayvaz, kredi kullanmak isteyen esnafı uyardı.

S.S. 4. Bölge Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Erol Ayvaz; “2018 yı­lın­da Ba­lı­ke­sir 4. Bölge Bir­li­ği’ne bağlı top­lan 20 ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğıy­la il ge­ne­lin­de­ki 12 bin 439 esnaf ve sa­nat­ka­ra top­lam 431 mil­yon 50 bin TL kredi kul­lan­dır­dık” dedi.
S.S. 4. Bölge Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Erol Ayvaz, kredi kul­lan­mak is­te­yen es­na­fı uyar­dı. 
Pi­ya­sa­da­ki faiz oran­la­rı için­de en düşük faizi es­na­fa ken­di­le­ri­nin sağ­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ayvaz, “Es­na­fı­mız için esnaf ve ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­ri­ni kul­la­na­rak kredi çek­me­le­ri kendi ya­ra­rı­na olur” diye ko­nuş­tu.
Sağ­la­dık­la­rı kredi im­kan­la­rı ile esnaf ve sa­nat­ka­ra des­tek ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı açık­la­yan Baş­kan Erol Ayvaz, elde et­tik­le­ri ba­şa­rı ora­nı­nı ise her yıl biraz daha art­tır­dık­la­rı­na dik­kat çekti. 
Ko­ope­ra­tif ola­rak es­na­fın özel­lik­le zor za­man­la­rın­da ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ifade eden Ayvaz, düşük faiz ora­nıy­la kredi çek­mek is­te­yen esnaf ve sa­nat­ka­ra adres ola­rak esnaf ve ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­ri­ni gös­ter­di. 
Ayvaz, ra­kam­lar ile yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­sin­de özet­le şun­la­rı dile ge­tir­di: “2018 yı­lın­da Ba­lı­ke­sir 4. Bölge Bir­li­ği’ne bağlı top­lan 20 ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğıy­la il ge­ne­lin­de­ki 12 bin 439 esnaf ve sa­nat­ka­ra top­lam 431 mil­yon 50 bin TL kredi kul­lan­dır­dık. 
Ba­lı­ke­sir il ge­ne­lin­de 16 bin ci­va­rın­da or­ta­ğa sa­hi­biz. Ver­di­ği­miz kre­di­ler ile il ge­ne­lin­de­ki esnaf ya­sı­nın yüzde 40’ına kredi ver­di­ği­miz ra­kam­lar­la or­ta­ya çık­mak­ta. 
2019 yılı için yıl­lık yüzde 4, bir yılın üzeri yüzde 5 faiz olmak üzere Ocak ayı içe­ri­sin­de top­lam bölge ba­zın­da 77 mil­yon 350 bin TL yeni plas­man ile bir­lik­te 2019 yı­lın­da şu­an­da 508 mil­yon 400 bin TL plas­man mev­cu­du olup bunun 437 mil­yon 611 bin TL’si or­tak­la­ra da­ğı­tıl­mış va­zi­yet­te. Sa­de­ce 2019’un Ocak ayın­da top­lam 20 ko­ope­ra­tif 13 banka şu­be­si ara­cı­lı­ğıy­la 315 dosya ile 28 mil­yon 980 bin TL kredi yeni da­ğı­tıl­dı. 
Pi­ya­sa­ya yeni giren 28 mil­yon 980 bin TL tu­ta­rın­da­ki kredi es­na­fın can suyu diye ni­te­le­di­ği yüzde 4 yüzde 5 ile kul­lan­dı­rı­lan kre­di­ler­dir. Li­mit­le­ri­miz 200 bin TL’ye kadar olan bu kre­di­ler, 5 bin TL ile 200 bin TL ara­sın­da es­na­fın mali ya­pı­sı­na ve is­te­di­ği ta­le­be göre kre­di­len­dir­me­ler ya­pıl­mak­ta. 
Ancak kre­di­le­rin gü­nün­de ya­tı­rıl­ma­ma­sı geri öden­me­me­si ha­lin­de Tür­ki­ye’deki ge­cik­me fa­iz­le­ri­nin ya­rı­sı­na in­di­ri­le­rek yüzde 20 ora­nın­da faiz uy­gu­lan­mak­ta. Biz ko­ope­ra­tif­ler ola­rak es­na­fı ko­ru­yup kol­la­mak ama­cıy­la faiz oran­la­rı­mı­zı pi­ya­sa­ya oran­la daha az koy­mak­ta­yız. 
2019 yı­lın­da­ki des­tek he­de­fi­miz 22 mil­yar ola­rak be­lir­len­di. Bunun 10 mil­ya­rı şu­be­ler­de ya­tı­rıl­mış va­zi­yet­te. Geri kalan 12 mil­ya­rı es­na­fın ta­lep­le­ri­ne göre ya­tı­rıl­mak­ta. 
BİZE DA­NIŞ­MA­DAN KREDİ KUL­LAN­MA­YIN
Esnaf ve sa­nat­ka­ra des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Esnaf ve sa­nat­ka­rın Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri­ne da­nış­ma­dan kredi kul­lan­ma­la­rı kendi men­fa­at­le­ri­ne olur. Dı­şa­rı­dan kul­la­na­cak­la­rı kre­di­ler yük­sek fa­iz­li olur. Tabi düşük fa­iz­li kredi kul­lan­ma­nın bazı so­rum­lu­luk­la­rı var. Esnaf olmak, esnaf ve ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­ri­nin is­te­di­ği ev­rak­la­rı temin edi­yor ola­bil­mek. 
Es­na­fın esnaf ve ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­ri­ni kul­la­na­rak kredi çek­me­le­ri kendi ya­ra­rı­na olur” dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 0 Yorum Yapılmıştır.
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-424-