BA¬LI¬KESİR'İN KAL¬KIN¬MA¬SI¬NA GÜÇ KA¬TA¬CAK - Vali Ersin Ya¬zı¬cı, Tarım ve Kır¬sal Kal¬kın¬ma¬yı Des¬tek¬le¬me Ku¬ru¬mu (TKDK) Ba¬lı¬ke¬sir İl Ko¬or¬di¬na¬tör¬lü¬ğü¬nü zi¬ya¬ret etti.
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

BA¬LI¬KESİR'İN KAL¬KIN¬MA¬SI¬NA GÜÇ KA¬TA¬CAK

Okunma: 2167 Tarih: 11.01.2017
Vali Ersin Ya¬zı¬cı, Tarım ve Kır¬sal Kal¬kın¬ma¬yı Des¬tek¬le¬me Ku¬ru¬mu (TKDK) Ba¬lı¬ke¬sir İl Ko¬or¬di¬na¬tör¬lü¬ğü¬nü zi¬ya¬ret etti.

Vali Ya­zı­cı, tüm birim amir­le­ri­nin bir araya gel­di­ği top­lan­tı­da TKDK Ba­lı­ke­sir İl Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Zahid Döğdü'den ku­ru­mun ça­lış­ma­la­rı, teş­ki­lat­lan­ma ya­pı­sı ve yü­rü­tü­lecek olan proje bazlı hibe des­tek­le­ri hak­kın­da bilgi aldı.
HİBE OLA­RAK YA­TI­RIM­CI­LA­RIN HİZMETİNE SU­NU­YO­RUZ
Ku­rum­la­rı­nın proje kar­şı­lı­ğın­da AB Fon­la­rı­nı hibe ola­rak ya­tı­rım­cı­la­rın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­nu açık­la­yan TKDK Ba­lı­ke­sir İl Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Zahid Döğdü, "Bu ba­kım­dan Tarım ve Kır­sal Kal­kın­ma­yı Des­tek­le­me Ku­ru­mu bir­çok pro­je­ler üre­ti­yor ve bu alan­da ser­ma­ye ge­rek­ti­ren tek­no­lo­ji­yi sa­ha­ya sür­mek için güzel ça­lış­ma­lar ya­pı­yor."dedi.
180 PROJE İLE SÖZ­LEŞ­ME İMZA­LAN­DI
Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye'ye tah­sis edi­len Kır­sal Kal­kın­ma Fon­la­rı­nın (IPARD) proje kar­şı­lı­ğın­da hibe ola­rak da­ğı­tı­mı ama­cıy­la 28 uzman, 6 des­tek per­so­ne­li ve 7 hiz­met alımı yolu ile gö­rev­len­di­ri­len top­lam 41 per­so­nel­le hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Ko­or­di­na­tör Döğdü, 2011 yı­lın­dan bu­gü­ne, IPARD-1 prog­ra­mı kap­sa­mın­da 15 baş­vu­ru çağrı ila­nı­na çı­kıl­dı­ğı­nı, top­lam ya­tı­rı­mı 173.1 mil­yon TL. olan 180 proje ile söz­leş­me im­za­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
KURUM OLA­RAK ÖNEMLİ GÖ­REV­LER DÜ­ŞÜ­YOR
Ba­lı­ke­sir'in çok önem­li tarım ve hay­van­cı­lık şehri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Vali Ya­zı­cı da, İl Ko­or­di­na­tö­rü Döğdü'ye, Ba­lı­ke­sir'in kal­kın­ma­sı, tarım ve hay­van­cı­lık­ta bir üst se­vi­ye­ye çık­ma­sı adına kurum ola­rak önem­li gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü be­lirt­ti.
HER ZAMAN VA­TAN­DA­ŞI­MI­ZIN YA­NIN­DA­YIZ
Dev­le­ti­mi­zin çift­çi­le­ri­mi­ze çok güzel des­tek­ler ver­di­ği­ni ifade eden Vali Ya­zı­cı, " Gerek ta­rım­da, gerek tu­rizm­de ge­rek­se diğer ya­tı­rım­lar­da dev­le­ti­miz her zaman iş­let­me sa­hi­bi olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da yer alı­yor. Ül­ke­miz son yıl­lar­da bu ko­nu­lar­da ciddi me­sa­fe­ler kat etti. Ba­lı­ke­sir ola­rak biz­ler de sek­tö­rün ge­liş­me­si ve des­tek­ler­den hak et­ti­ği­mi­zi ala­bil­mek için üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mak du­ru­mun­da­yız. Dev­le­ti­miz, kendi işini ku­ra­na, kendi işini ya­pa­na çok güzel im­kân­lar sağ­lı­yor. " dedi.
DİNAMİK VE GENÇ BİR KURUM
TKDK Ba­lı­ke­sir İl Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­ne ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­yen Vali Ya­zı­cı, bir tarım ili olan Ba­lı­ke­sir'in kal­kın­ma­sın­da böy­le­si­ne di­na­mik ve genç bir ku­ru­mun çok önem­li bir görev üst­len­di­ği­ni söy­le­di.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :

Vali Ersin Yazıcı

  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 0 Yorum Yapılmıştır.
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-5-