GERİ DÖN¬MEYİ DܬŞÜN¬MEDİLER! - 102. yı¬lın¬da, "Ve¬fa¬kâr Genç¬lik, Ce¬fa¬kâr Ec¬da¬dı¬nı Unut¬ma¬ya¬cak" slo¬ga¬nıy¬la dü¬zen¬le¬nen Sa¬rı¬ka¬mış Şe¬hit¬le¬ri¬ni Anma Prog¬ram¬la¬rın¬da ili¬miz¬de yü¬rü¬yüş ger¬çek¬leş¬ti¬ril¬di.
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

GERİ DÖN¬MEYİ DܬŞÜN¬MEDİLER!

Okunma: 1489 Tarih: 08.01.2017
102. yı¬lın¬da, "Ve¬fa¬kâr Genç¬lik, Ce¬fa¬kâr Ec¬da¬dı¬nı Unut¬ma¬ya¬cak" slo¬ga¬nıy¬la dü¬zen¬le¬nen Sa¬rı¬ka¬mış Şe¬hit¬le¬ri¬ni Anma Prog¬ram¬la¬rın¬da ili¬miz¬de yü¬rü¬yüş ger¬çek¬leş¬ti¬ril¬di.

Kars'ın Sa­rı­ka­mış İlçesi'ndeki Al­la­hu­ek­ber Dağ­la­rı'nda, 1914-15 yıl­la­rın­da ya­pı­lan Os­man­lı-Rus sa­va­şın­da şehit düşen as­ker­ler Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği hi­ma­ye­sin­de, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­le anıl­dı.
VE­FA­KÂR GENÇLİK, CE­FA­KÂR EC­DA­DI­NI UNUT­MA­YA­CAK
Bu yıl Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­ni anma prog­ra­mı­nın 102.'si ter­tip edi­li­yor. Ço­cuk­la­rı­mız o aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­sı­nı yâd ede­rek bir nevi o gün­le­ri ya­şı­yor­lar. O gu­ru­ru ya­şı­yor­lar as­lın­da. Bu mem­le­ke­tin şehit kan­la­rı ile su­la­nıp on­la­ra ema­net et­ti­ği­nin far­kı­na va­rı­yor­lar. Bütün şe­hit­le­ri­mi­zi, ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran ve min­net duy­gu­la­rı­mız­la anı­yo­ruz.
YOĞUN BİR KA­TI­LIM
Zağ­nos Paşa Camii önün­de baş­la­yan ve Kurt­de­re­li Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da son bulan yü­rü­yü­şe Vali Ersin Ya­zı­cı, Gar­ni­zon ve 9.Ana Jet Üs Ko­mu­ta­nı Hava Pilot Tuğ­ge­ne­ral Kemal Turan, Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Edip Uğur, Vali Yar­dım­cı­sı İsmail De­mir­han, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Cen­giz Zey­bek, İl Jan­dar­ma Alay Ko­mu­ta­nı Jan­dar­ma Kur­may Albay Taner Bü­yük­göz, Ba­lı­ke­sir Meh­te­ran Ta­kı­mı, as­ker­ler, öğ­ren­ci­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
SA­RI­KA­MIŞ DES­TA­NI
Kurt­de­re­li Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu önün­de dü­zen­le­nen tören saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan Sa­rı­ka­mış Des­ta­nı­nın top­lu­mu­muz­da oluş­tur­du­ğu bir­lik­te­lik ve ma­ne­vi ik­li­min yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı adına Ba­lı­ke­sir Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Halil İbra­him Ko­yun­cu Sa­rı­ka­mış Des­ta­nı­nın 102. yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­ti ile bir ko­nuş­ma yaptı. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan anma prog­ra­mı şi­ir­le­rin okun­ma­sı ve İl Müf­tü­sü İbra­him Öcüt ta­ra­fın­dan ya­pı­lan dua ile son buldu.
BU VATAN ÇOK KOLAY KA­ZA­NIL­MA­DI
Vali Ersin Ya­zı­cı ise tören son­ra­sı basın men­sup­la­rı­na şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du:
"Bu vatan, bu gün de an­la­şıl­dı­ğı gibi çok kolay ka­za­nıl­ma­dı. Bin­ler­ce şe­hi­di­miz Al­la­hu­ek­ber dağ­la­rın­da kaldı. Soğuk, in­sa­nın ilik­le­ri­ni don­du­ra­cak kadar vardı ama hiç­bir as­ke­ri­miz o kutlu yol­cu­luk­tan asla dön­me­yi dü­şün­me­di. Biz böyle bir nes­lin to­run­la­rı­yız ve bu nes­lin to­run­la­rı bugün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin daha yu­ka­rı­la­ra ta­şın­ma­sı, dünya dev­let­le­ri ara­sın­da daha üst sı­ra­lar­da ye­ri­ni al­ma­sı için her şeyi ya­pa­cak­tır. Tür­ki­ye'nin her ta­ra­fın­da bugün Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­mi­zi anı­yo­ruz. Bu şe­hit­le­ri­mi­zin ne yazık ki çok büyük bir bö­lü­mü do­na­rak can verdi ama asla geri dön­me­yi dü­şün­me­di­ler. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ev­lat­la­rı her şeyin en gü­ze­li­ne, her şeyin en iyi­si­ne layık. Bu ülke bun­dan sonra in­şal­lah ne Sa­rı­ka­mış ya­şa­ya­cak, ne de 15 Tem­muz ya­şa­ya­cak. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, bu­gün­le­re ulaş­ma­mı­zı sağ­la­yan başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve kah­ra­man silah ar­ka­daş­la­rı­nı, bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­müz için ha­yat­la­rı­nı feda eden bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş ko­mu­tan­la­rı­mı­zın ve ga­zi­le­ri­mi­zin aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz. Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­miz ve vatan uğ­ru­na top­ra­ğa düş­müş tüm Şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met di­li­yo­rum."dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :

Sarıkamış şehitleri

  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 0 Yorum Yapılmıştır.
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-7-